script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> วัดเจดีย์หลวง ออกประกาศงดจัดงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล ปี 2563 - onlinenewscm

วัดเจดีย์หลวง ออกประกาศงดจัดงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล ปี 2563

วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศเมื่อ 23 เมษายน 63 ที่ผ่านมา เรื่องการงดจัดงานประเพณีใส่ขันดอก บูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2563 สำหรับปีนี้ตรงกับวันที่ 18-24 พฤษภาคม 63 และพิธีออกอินทขีล ในวันที่ 25 เมษายน 63 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันสำคัญ เพื่อความสงบร่มเย็นของบ้านเมือง ที่ปฏิบัติสืบกันมาแต่บรรพชน

ทั้งนี้ทางวัดเจดีย์หลวง จึงมีการดำเนินการ คือ ยังคงพิธีกรรมถวายเครื่องพลีกรรมสักการะให้สมบูรณ์ครบถ้วน, คงศาสนพิธีพระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้ง 7 วัน , การตั้งแต่เครื่องประดับบูชาให้ครบถ้วน, ไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี และในบริเวณมณฑลพิธี , ไม่มีการตั้งขันโตกดอกไม้ด้านนอกวิหารอินทขีล และบริเวณวัดทั้งหมด และงดกิจกรรมทุกอย่างที่ทำให้ประชาชนมาชุมนุมรวมกัน

สำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่   เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของชาวเชียงใหม่ มาแต่ครั้งโบราณกาล  โดยในทุกปีจะมีมีการอัญเชิญพระฝนแสนห่าออกแห่ และการบูชาเสาหลักเมืองตามประเพณี ซึ่งมีความเชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล.