script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> DITP กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างเกษตรกรกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ - onlinenewscm

DITP กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ ระหว่างเกษตรกรกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจภายใต้โครงการ Agri Plus Logistics โดยมีผู้ประกอบการสินค้าเกษตรภาคเหนือ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ กว่า 33 ราย เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซนเตอร์ จ.เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจากส่วนภูมิภาคสู่ระดับสากล เกิดมูลค่าการค้ากว่า 35 ล้านบาท

โครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก มุ่งขับเคลื่อนภาคเกษตร และพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์เกษตร ที่มีประสิทธิภาพให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สู่การค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ DITP กำหนดจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business matching) กับผู้นำเข้าจากต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการเกษตรภายใต้โครงการ Agri Plus Logistics ในวันที่ 9 กันยายน 2563 อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.tradelogistics.go.th/agriplus หรือทาง Facebook Page : DITP.logistics