script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> จัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 หวังกระตุ้น ศก.หลังโควิด-19 - onlinenewscm

จัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 หวังกระตุ้น ศก.หลังโควิด-19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020” รวบรวมสินค้าอาหารพื้นบ้านนานาชนิดมาจำหน่าย คาดมีเงินสะพัดกว่า 30 ล้านบาท

เมื่อ 18.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม 63)   ที่ บริเวณโครงการตลาดอนุสาร ย่านการค้าไนท์บาร์ซ่า จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020” ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 63 เพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือสินค้าการเกษตรในพื้นที่ ให้มีการซื้อขาย เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และทำให้เศรษฐกิจกลับมาดีขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

การจัดงานในครั้งนี้ ได้เน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ในพื้นที่กว่า 300 กิจการ ทั้งด้านอาหาร Street Food สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป งานหัตกรรม และสินค้าที่มีความโดดเด่นอีกจำนวนมาก มาร่วมออกบู้ท จัดจำหน่ายและแสดงสินค้าภายในงาน รวมทั้งมีการจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการคาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 5 หมื่นคน และมียอดจำหน่ายการสั่งซื้อภายในงาน มากกว่า 30 ล้านบาท.