script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เชียงใหม่ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่แพร่ระบาดจากสถานบันเทิง - onlinenewscm

เชียงใหม่ยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่แพร่ระบาดจากสถานบันเทิง

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564 พบเพิ่มอีก 3 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงวอร์มอัพ และริเวอร์ไซต์ ต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนเคาน์ดาวน์ที่ผ่านมา ขณะที่ล่าสุด 12 มกราคม มีรายงานจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อในระลอกใหม่ในเชียงใหม่ล่าสุด จำนวน 24 ราย

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงความคืบหน้าการดำเนินงานสืบสวนโรค ในช่วงการระบาดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบการระบาดในสถาบันเทิงที่ผ่านมา สำหรับการตรวจหาเชื้อให้กับกลุ่มพนักงานและนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการ ร้านริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ในวันที่ 3-5 ม.ค. 64 สะสมจำนวน 162 ราย สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปใช้บริการที่ร้านริเวอร์ไซด์ ในวันดังกล่าว  สามารถเข้ารายงานตัวและรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง รวมถึงที่โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งที่ 9/2564 ซึ่งเป็นเรื่องมาตรการกาควบคุมการเดินทาง ของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะต้องมีเอกสารรับรอง ถึงความจำเป็นที่จะเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยหนังสือดังกล่าวถ้าเป็นเอกสารรับรองความจำเป็น ที่จะเดินทางเป็นการทั่วไป ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง หรือ หัวหน้าสถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะต้องขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต ยา น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ก็ให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการเป็นผู้รับรองเอกสาร ส่วนเอกสารรับรองความจำเป็นต้องติดต่อราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่บุคคลไปติดต่อราชการ เป็นผู้ออกเอกสารรับรองการติดต่อให้.