script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงาน “ลอยกระทงวันฮาโลวีน” ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด - onlinenewscm

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงาน “ลอยกระทงวันฮาโลวีน” ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด

เมื่อ 30 ตุลาคม 63  ดร.สมิทธิ    ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกา จัดกิจกรรม “ลอยกระทงวันฮาโลวีน @สวนสัตว์เชียงใหม่  โดยมี  นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการ     สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ดร.สมิทธิ เปิดเผยว่า เนื่องจากวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ เป็นช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ในภาคเหนือจะเรียกว่า“ประเพณียี่เป็ง”  เป็นประเพณีที่มีสืบทอดการมาช้านาน     เพื่อเป็นการขอขมา และระลึกถึงคุณพระแม่คงคา ที่ได้อำนวยประโยชน์ต่างๆ   ในปีนี้ถือเป็นเรื่องบังเอิญที่ วันลอยกระทงตรงกับวันฮาโลวีน เพื่อสร้างสีสันในกิจกรรมที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดขึ้น  จะมีการแต่งกายให้เข้ากับเทศกาล นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีอายุครบ 66 ปี

สำหรับงาน “ลอยกระทงวันฮาโลวีน @สวนสัตว์เชียงใหม่”  จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม และ วันที่ 1พฤศจิกายน นี้ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่  66 ท่านแรกต่อวัน สามารถมารับกระทงฟักทอง หรือผลไม้ เพื่อไปให้อาหารฮิปโปโปเตมัส ในรูปแบบการลอยกระทง และยังมีกระทงขนมปัง ที่สามารถนําไปลอยในอ่างเก็บนํ้า หน้าเชียงใหม่ซูอควาเรียม เพื่อเป็นอาหารสำหรับปลาด้วย.