script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เชียงใหม่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง - onlinenewscm

เชียงใหม่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง

จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง พร้อมกำชับดูแลการปล่อยโคมไฟ  โคมลอย โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด

เมื่อ 25 ตุลาคม 63  เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ท. ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 รองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บังคับการกองบิน 41 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ อาสาสมัคร ร่วมในพิธี

วันลอยกระทงหรือที่ชาวล้านนา เรียกว่า “ประเพณียี่เป็ง” ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของไทย ซึ่งในปีนี้ กำหนดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งปัญหาเดือดร้อนรำคาญอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง  พลุ  ประทัด และ โคมลอย ตลอดจนอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพ แอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัคร ในการดูแลประชาชนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง และเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และความผิดอันเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง  พลุ  ประทัด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการปล่อยโคมไฟ  โคมลอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยว.