script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> สนามกอล์ฟสตาร์โดม ฟ้องศาลขอคุ้มครองสิทธิ์ชั่วคราว หลังจากถูกกองทัพอากาศปิดกั้นพื้นที่ - onlinenewscm

สนามกอล์ฟสตาร์โดม ฟ้องศาลขอคุ้มครองสิทธิ์ชั่วคราว หลังจากถูกกองทัพอากาศปิดกั้นพื้นที่

จากกรณี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 63   ผู้บริหารสนามกอล์ฟสตาร์โดม อ.เมือง จ.เชียงใหม่  พร้อมด้วยพนักงาน คนงาน และแค็ดดี้  ได้จัดให้มีการประชุมพนักงานขึ้น และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณี สืบเนื่องจากทางกองบิน 41 ในนามของกองทัพอากาศได้ขึ้นป้ายประกาศแจ้งให้ยุติกิจการ และขอให้ออกจากพื้นที่  “ตามที่ทางกองบิน 41 ได้อนุญาตให้ “บริษัท เดอะ สตาร์โดมจำกัด” ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของกองบิน 41 และสัญญาอนุญาตได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ 30 เมษายน 2563 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาตามที่ทางกองบิน 41 ได้อนุโลมในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แล้ว กองบิน 41 ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า การให้บริการสนามฝึกช้อมกอล์ฟในนาม “เดอะ สตาร์โดม และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์” จะสิ้นสุดลงอย่างป็นทางการใน 31 กรกฎาคม 2563 นี้ และกองบิน 41 จะปิดพื้นที่อย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปกองบิน 41 สงวนสิทธิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ระหว่างผู้ประกอบการพนักงาน ลูกจ้างหรือลูกค้าที่มีต่อ”เดอะ สตาร์โดม และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟพิมานทิพย์”  ตามข่าวที่เคยเสนอไปแล้ว

ความคืบหน้าล่าสุด  นายนภดล สิทธิตัน ผู้จัดการบริษัท สตาร์โดม จำกัด เปิดเผยว่า  เมื่อปี  2548 บริษัทได้ทำสัญญาร่วมลงทุนกับกองทัพอากาศ โดยบริษัทลงทุนก่อสร้างสนามกอล์ฟมาตรฐาน 9 หลุม พร้อมสนามไดร์ฟ 96 ช่อง ร้านค้าต่างๆ โดยใช้เวลาก่อสร้าง 18 เดือน ใช้งบประมาณการลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาทโดยมีอายุสัญญา 30 ปี คือตั้งแต่ ปี 2550-2580  ทั้งนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาทุกอย่างและจ่ายค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน แม้กระทั่งช่วงที่หยุดกิจการช่วงโควิด เกือบ 2 เดือน โดยการจ่ายค่าตอบแทนนั้น จ่ายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงวันที่กองบินฯ 41 เข้ามายึดพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้ประมาณ 2 เดือน กองบินฯ 41 ได้เสนอสัญญาร่างมาให้กับทางบริษัท โดยเงื่อนไขของสัญญาร่าง เช่น การขอเพิ่มค่าเช่าขึ้นจากเดิมกว่า 500% การที่กองบินฯ41จะสามารถเรียกคืนพื้นที่ได้ตลอดเวลา การที่กองบินฯ41จะสามารถปรับผังบริเวณสนามกอล์ฟได้ทุกพื้นที่ เป็นเงื่อนไขที่ไม่เป็นไปตามสาระสำคัญของสัญญาหลักของการร่วมลงทุนปี 2548 และไม่เป็นธรรมกับบริษัท ทางบริษัทจึงได้ทำหนังสือขอให้มีการทบทวนเงื่อนไขของสัญญาในข้อดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาหลัก  และกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อหาข้อยุติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ในที่สุดกองบินฯ41ก็ได้มีการปิดประกาศ และทำการยึดพื้นที่ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 22.00 น.ตามที่ทราบกัน

การกระทำของกองบินฯ41 โดยเฉพาะการปิดกั้นพื้นที่ การรบกวนการครอบครอง หรือการแจ้งยกเลิกสัญญา นั้นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะ ในขณะที่บริษัทบริหารอยู่นั้นบริษัทฯเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ตามสัญญาร่วมลงทุน ปี2548 โดยมีอายุสัญญา 30ปี ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาปี 2580 หากเกิดการโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างคู่สัญญาขึ้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการในทางแพ่ง เพื่อขออำนาจศาลในการบังคับตามสิทธิ์ของแต่ล่ะฝ่าย โดยกระบวนการและการออกคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอำนาจของศาลยุติธรรม กองบินฯ41ไม่มีอำนาจในการเข้ายึดและปิดพื้นที่สนามกอล์ฟได้  ทางบริษัทจึงได้ฟ้องกองทัพอากาศ ให้หยุดการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด พร้อมกับส่งมอบพื้นที่สนามกอล์ฟที่ยึดไปจากบริษัทฯคืนในสภาพที่สมบูรณ์ และให้ดำเนินการต่อสัญญาอีก 17 ปี จนครบกำหนดปี 2580 พร้อมทั้งจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับบริษัทฯโดยครบถ้วน ในการนี้บริษัทได้ทำคำร้องขอให้ศาลไต่สวนเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้บริษัทได้กลับเข้าไปบริหารสนามกอล์ฟเหมือนเดิมในระหว่างพิจารณาคดีด้วยแล้ว  ซึ่งทางศาลได้รับฟ้องไว้แล้วโดยมีการนัดไกล่เกลี่ย วันที่ 14 ตุลาคม 2563 และ 5 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จะมีการไต่สวนทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้ข้อยุติในการที่จะให้ความคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษากับทางบริษัทสตาร์โดม ต่อไปรายงานข่าวแจ้งว่าภายหลังจากที่กองบิน 41 ยกเลิกกับบริษัทสตาร์โดม ได้มีการเปิดบริการเองตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2563  โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยให้บริการกับบรรดานักกอล์ฟเปิดบริการตามปกติแล้ว  “การกระทำนี้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบและอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายกับบุคคลภายนอกที่อาจจะไม่ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียด โดยหากยิ่งปล่อยไว้นานความเสียหายอาจจะลุกลามขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นได้” นายนภดล กล่าว.