script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมระเบิดศึกลูกหนัง “พายัพคัพ” ครั้งที่ 1 - onlinenewscm

มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมระเบิดศึกลูกหนัง “พายัพคัพ” ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยพายัพ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “พายัพคัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับผู้ที่ทำผลงานได้ดีในการแข่งขัน เพื่อเข้าเป็นนักกีฬาทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 63 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยในรอบแรกเริ่มแข่งขัน ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 63 คู่แรกเริ่มเวลา 09.00 น.และคู่สุดท้ายเริ่ม 17.30 น.

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี เผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพได้รับการยกย่องจากสังคม ในการสร้างผลงานด้านกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมาก มีศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ  ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและกีฬา ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัย ในจังหวัดเชียงใหม่

โดยโครงการแข่งขันฟุตบอล “พายัพคัพ” ครั้งที่ 1   ได้รับเกียรติจาก โค้ชเบนซ์ ญาณวิทย์ คันธราษฏร์ A-Licence UEFA จากอังกฤษคนแรกของประเทศไทย  ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  เป็นที่ปรึกษาโครงการ  และมีนักฟุตบอลทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประกอบด้วยทีมจาก โรงเรียนวชิรวิทย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนยุพราชวิยาลัย และ โรงเรียนวชิราลัย สำหรับรุ่นอาวุโส 50 ปี ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ทีมวูฟล์เชียงใหม่ ทีมสหมิตร FC ทีมเพื่อนสัมพันธ์ ทีมปราชญ์ ขุนศึก เอฟซี ทีมแม่ริม ทีมเชียงใหม่แอร์พอร์ต ทีมครกหลวง และทีมสิงห์ล้านนา

โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยเกียรติยศจาก  อาจารย์อภิชา  อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก อาจารย์ ดร. สุชาดา  รัตนพิบูลย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก คุณประดิษฐ์  ปันแจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ  รางวัลพิเศษ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประกอบด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ จำนวน 11 คน  จะได้รับทุนการศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกีฬา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ ฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปี  ถ้วยรางวัลนักเตะทรงคุณค่า จาก ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ  บุณยเกียรติ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ถ้วยรางวัล Golden Shoe จาก ผู้ช่วยศาสนาจารย์ ดร. เขตไท  ลังการ์พินธุ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพายัพและผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน มีสิทธิได้รับการพิจารณา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยวิธีการพิเศษ   ส่วนรางวัลพิเศษ รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก คุณสายสม  วงศาสุลักษณ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม มหาวิทยาลัยพายัพ และรางวัล Golden Boot ได้รับรองเท้าฟุตบอล Asics 1 คู่.