script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เชียงใหม่แจงไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 จากหญิงผู้สัมผัสกับผู้ป่วยชาวมาเลเซีย - onlinenewscm

เชียงใหม่แจงไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 จากหญิงผู้สัมผัสกับผู้ป่วยชาวมาเลเซีย

เมื่อ 18 สิงหาคม 63 ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันด้านระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และพันตำรวจโทณัฐพล ชุ่มบัวตอง สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดเชียงใหม่  กรณีพบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยชาวมาเลเซีย ซึ่งได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า  กรณีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยชาวมาเลเซีย ที่ได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ใกล้ชิดคนดังกล่าวเป็นเพศหญิงอายุ 36 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลพบุรี เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยเครื่องบินพร้อมกับกลุ่มเพื่อนอีก 5 คน  และเช่ารถตู้เดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ วรวิหาร และเข้าพักที่ม่อนแจ่ม จากการสอบสวนพบว่า มีการป้องกันตัวตามมาตรการสาธารณสุขเป็นอย่างดี ต่อมาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการติดต่อจากศูนย์อนามัยกรุงเทพมหานคร จึงได้เข้าทำการสอบสวนโรค และทำการตรวจหาเชื้อ ซึ่งการตรวจหาเชื้อหลังจากการสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน พบว่าหญิงดังกล่าวมีผลตรวจเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19  แต่อย่างใด ทั้งนี้จะได้มีการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง เพื่อยืนยันความปลอดภัย โดยขณะนี้ได้ทำการกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อสังเกตุอาการ ส่วนเพื่อนที่ได้เดินทางมาพร้อมกัน ขณะนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือให้ทำการกักตัว จนครบ 14 วัน ต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ขอให้พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงเข้มงวดต่อการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และให้จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นจังหวัดที่ปลอดเชื้อโควิด-19.

.