script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - onlinenewscm

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อ 3 มิถุนายน 63  ที่ ลานด้านหน้าโถงประตูท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมเป็นตัวแทนพสกนิกรชาวเชียงใหม่กล่าวถวายพระพร โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้แทนจากทุกหมู่เหล่าลงนามในสมุดลงนามถวายพระพร  ตามลำดับ

โดยในการจัดพิธีเช้าวันนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) ตามมาตรฐานสาธารณสุข เช่น จำกัดจำนวนคนผู้เข้าร่วมให้เหมาะสม การกระชับเวลาการทำกิจกรรม รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย และจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมพิธีด้วย.