script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> พาณิชย์เชียงใหม่ ติดตามราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ - onlinenewscm

พาณิชย์เชียงใหม่ ติดตามราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

เมื่อ 22 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ณ ริมปิง ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาแม่เหียะ แจ่มฟ้าพลาซ่า สาขาหลังม.ช. โดยสอบถามข้อมูลจากผู้จัดการของห้างสรรพสินค้าทั้ง 2 แห่ง ให้ข้อมูลดังนี้

สถานการณ์ด้านราคา การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวจากเมื่อวาน ราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพสำหรับประชาชน มีดังนี้

1.1 ข้าวขาวและข้าวหอมมะลิ100%

-ตราฉัตร ราคา 149-275  บาท/5 กิโลกรัม

-มาบุญครอง ราคา 85-105  บาท/5กิโลกรัม

1.2 น้ำดื่ม

-ตราสิงห์ ราคา 47-58 บาท/แพ็ค (6ขวด)

-คริสตัส ราคา 49-65 บาท/แพ็ค (6ขวด)

1.3 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

-มาม่า ราคา 53-68 บาท/แพ็ค (10 ซอง)

-ไวไว ราคา 48-53 บาทแพ็ค (10 ซอง)

1.4 ปลากระป๋อง (สามแม่ครัว/โรซ่า)  ราคา 17-19.50 บาท/กระป๋อง

1.5 น้ำมันพืช (องุ่น/มรกต) ราคา 42-55 บาท/ขวด

16 กระดาษชำระ (สก็อต/ซิลล์)  ราคา 29-48  บาท/6 ม้วน

1.7 หมูเนื้อแดง ราคา 118-129  บาท/กิโลกรัม

1.8 เนื้ออกไก่ ราคา 49-53 บาท/กิโลกรัม

1.9 ปลานิลสดขนาดกลาง (2ตัว/กก) ราคา 80บาท/กิโลกรัม (ราคาตลาดสด)

1.10 ปลาทับทิม (2ตัว/กก) ราคา 120 บาท/กิโลกรัม (ราคาตลาดสด)

1.11 ปลาดุก (3 ตัว/กก) ราคา 70 บาท/กิโลกรัม (ราคาตลาดสด)

1.12 ปลาช่อน (1ตัว/กก) ราคา 140 บาท/กิโลกรัม (ราคาตลาดสด)

ทั้งนี้สถานการณ์การค้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่เดิมสินค้าประเภทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ปลากระป๋อง และกระดาษชำระ ฯลฯ เป็นที่ต้องการของประชาชนจำนวนมาก จึงทำให้ห้างสรรพสินค้าบางแห่งมีสินค้าดังกล่าวไม่เพียงพอ แต่ในช่วงสัปดาห์นี้ ผู้บริโภคจับจ่ายซื้อสินค้าน้อยลง เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา เนื่องมาจากผู้บริโภคยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอ.