fbpx

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจราคาไข่ไก่ ล่าสุดวันนี้

วันที่ 20 เมษายน 63 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ของตลาดสด ร้านค้าทั่วไป และฟาร์มไก่ไข่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยพบว่าสถานการณ์การผลิต และความต้องการของผู้บริโภคเข้าสู่ภาวะปกติ จากการสอบถามข้อมูลกับผู้ประกอบการ แจ้งว่า ผู้บริโภคสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และผู้บริโภคยังมีไข่ไก่ สำหรับบริโภคภายในครัวเรือนเพียงพอและมีการซื้อสินค้าอื่นๆที่เก็บไว้ได้นานกว่า เช่น อาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น ประกอบกับเป็นช่วงฤดูร้อนทำให้การซื้อขายไข่ไก่ลดลงจากเดิม ส่งผลให้ร้านค้าปลีกบางส่วนลดปริมาณการสั่งซื้อไข่ไก่ลง เนื่องจากยังมีไข่ไก่ที่สั่งมาจำหน่ายก่อนหน้าเหลืออยู่

สำหรับสถานการณ์ราคาขายส่ง ปรับตัวลดลง จากเดิมไข่คละ อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท ปรับลดลงเหลือ ฟองละ 2.60 บาท แต่ราคาขายปลีกไข่ไก่ยังคงทรงตัว จากสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาขายส่งทั่วไป

– ไข่คละ ราคา 2.60 บาท/ฟอง

– เบอร์ 0 ราคา 3.30 บาท/ฟอง

– เบอร์ 1 ราคา 3.00 บาท/ฟอง

– เบอร์ 2 ราคา 2.90 บาท/ฟอง

– เบอร์ 3 ราคา 2.60 บาท/ฟอง

ราคาขายปลีกตามท้องตลาดทั่วไป

– เบอร์ 0 ราคา 3.83 – 4.17 บาท/ฟอง

– เบอร์ 1 ราคา 3.47 – 3.83 บาท/ฟอง

– เบอร์ 2 ราคา 3.27 – 3.67 บาท/ฟอง

– เบอร์ 3 ราคา 3.07 – 3.50 บาท/ฟอง