script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เตรียมพร้อมถ่ายภาพ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี” คืนนี้! - onlinenewscm

เตรียมพร้อมถ่ายภาพ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี” คืนนี้!

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนะนำหลากวิธีถ่ายภาพ “ซูเปอร์ฟูลมูน” ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี คืนวันที่  8 เมษายน 2563

ภาพถ่ายดวงจันทร์เปรียบเทียบขนาดกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ

นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ กล่าวว่า ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 นี้ จะเกิดปรากฏการณ์ “ซูเปอร์ฟูลมูน” หรือ “ดวงจันทร์เต็มดวงเข้าใกล้โลกที่สุดในรอบปี” เป็นโอกาสดีสำหรับการถ่ายภาพดวงจันทร์ ซึ่งสามารถถ่ายได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกเปรียบเทียบกับช่วงเต็มดวงไกลโลกด้วยอุปกรณ์เดียวกัน การถ่ายภาพจันทร์เปรียบเทียบขนาดกับวัตถุบริเวณขอบฟ้า การถ่ายภาพดวงจันทร์ใกล้โลกกับบุคคล และการถ่ายภาพดวงจันทร์เปรียบเทียบกับวัตถุบนท้องฟ้า

การถ่ายภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก เปรียบเทียบกับ ช่วงเต็มดวงไกลโลก ด้วยอุปกรณ์เดียวกัน เป็นรูปแบบที่นักดาราศาสตร์นิยมถ่ายภาพกันมากที่สุด แต่ต้องรอเวลาหลายเดือนเพื่อให้ได้ภาพช่วงดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกมากที่สุด หรือ “ไมโครฟูลมูน” (Micro Full Moon) โดยในปีนี้เกิดขึ้นตรงกับวันที่  31 ตุลาคม 2563

ภาพเปรียบเทียบขนาดดวงจันทร์ไกลโลกมากที่สุดในรอบปีกับภาพดวงจันทร์ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี 2562

การถ่ายภาพดวงจันทร์เปรียบเทียบขนาดกับวัตถุบริเวณขอบฟ้า หรือ “Moon Illusion”            เพื่อแสดงให้เห็นขนาดปรากฏของดวงจันทร์ในช่วงใกล้โลกมากที่สุด ผู้ถ่ายต้องหาตำแหน่งที่ดวงจันทร์จะขึ้นจากขอบฟ้า และวัตถุที่ต้องการถ่ายภาพเพื่อเปรียบเทียบขนาดกับดวงจันทร์ และควรมีระยะห่างจากผู้ถ่ายไกลหลายกิโลเมตร

ภาพถ่าย Moon Illusion โดยการถ่ายดวงจันทร์เปรียบเทียบกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ (ภาพโดย : ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ / Camera : Canon 7D / Lens : Astrotech 5 Inch / Focal length : 1,200 mm. / Aperture : f/8 / ISO : 800 / Exposure : 1/800s)

การถ่ายภาพดวงจันทร์ใกล้โลกกับบุคคล การถ่ายภาพเทคนิคนี้ เป็นรูปแบบการถ่ายภาพที่สนุกมากทีเดียว เพราะตัวแบบกับคนถ่ายไม่จำเป็นต้องอยู่ไกลกันมากนัก (ประมาณ 100 เมตร) แล้วแต่ผู้ถ่ายภาพจะออกแบบและสร้างสรรค์ภาพถ่ายขึ้นมาตามอัธยาศัย

ตัวอย่างภาพถ่ายดวงจันทร์กับบุคคล

การถ่ายภาพดวงจันทร์เปรียบเทียบกับวัตถุบนท้องฟ้า (เครื่องบิน) การถ่ายภาพดวงจันทร์  “Super Full Moon” ในช่วงที่เครื่องบินกำลังบินผ่านดวงจันทร์พอดี นอกจากจะเป็นความบังเอิญที่พอดีกันแล้ว หากเราลองเช็คตารางบินดูจากแอพพลิเคชั่น Flightradar24 ก็จะทราบเวลาการขึ้น-ลง            และเส้นทางการบินได้ แต่อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพเครื่องบินบินผ่านหน้าดวงจันทร์นั้น ต้องอาศัยจังหวะและตำแหน่งของวัตถุที่เหมาะสมกันพอดี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดรุนแรงของไวรัสโคโรนาในช่วงนี้ จึงทำให้เที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศงดบินชั่วคราว แต่ยังสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กับสัตว์ปีก หรือวัตถุอื่นได้ เช่น นก ค้างคาว ดาวเทียม ฯลฯ

ภาพถ่ายดวงจันทร์เต็มดวง ในช่วงจังหวะที่เครื่องบินกำลังบินผ่านดวงจันทร์พอดี (Camera : Canon 5D Mark ll / Lens : Takahashi TOA 150 + Extender 1.5X / Focal length : 1650 mm. / Aperture : f/11 / ISO : 1600 / Exposure : 1/320 sec)

ผู้ที่สนใจสามารถรอชมปรากฏการณ์ “ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี” หรือ “ซูเปอร์ฟูลมูน” และเก็บภาพความสวยงามของดวงจันทร์กันได้ ในวันดังกล่าวดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 19:00 น. เป็นต้นไป ปรากฏบนท้องฟ้าตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า  นายศุภฤกษ์ กล่าวปิดท้าย

ติดตามบทความถ่ายภาพดาราศาสตร์ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/astro-photo-article/887-8