script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> ท่าอากาศยานเชียงใหม่เข้ม แจ้งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเข้าพื้นที่ ต้องกรอกข้อมูลใน CM-CHANA - onlinenewscm

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เข้ม แจ้งผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการเข้าพื้นที่ ต้องกรอกข้อมูลใน CM-CHANA

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ติดตามมาตรการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า โดยกำชับเจ้าหน้าที่แจ้งผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงใน “CM-CHANA” เพื่อติดตามตัว ซึ่งผู้โดยสารต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ยกระดับความเข้มข้นในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ภายหลังที่เกิดการระบาดครั้งใหม่ของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยกำหนดระยะห่างของผู้โดยสาร ในทุกขั้นตอนการรับบริการ โดยเฉพาะการเดินผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด และสามารถตรวจสอบ timeline ย้อนหลังได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัย ของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน โดยเพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ขณะเดียวกันในส่วนของผู้โดยสารขาออกจากจังหวัดเชียงใหม่ ก็ยังคงขอความร่วมมือ ในการกรอกข้อมูลการเดินทางผ่าน AOT App หรือ สแกน QR Code ณ จุดลงทะเบียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามตัว และติดตาม timeline บุคคลใกล้ชิดต่อไป.