script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เมญ่าฯ ร่วมกับเทศบาลช้างเผือก จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ข่วงสาธารณะรินคำ - onlinenewscm

เมญ่าฯ ร่วมกับเทศบาลช้างเผือก จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ข่วงสาธารณะรินคำ

เมื่อ 3 ตุลาคม 63 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือก จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาตักบาตรพระสงฆ์ 149 รูป โดยมี นายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธาน  ร่วมกับ นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก และ นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์  ณ ลานข่วงสาธารณะรินคำ

บรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ที่ต่างมาร่วมใจทำบุญกันอย่างล้นหลาม โดยมีการถวายภัตรหารเช้าพระภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 149 รูป    นอกจากนี้มีขบวนแห่สามโลก ( เทวดา มนุษย์ นรก ) จากบริเวณหน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ไปจนถึงวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง การจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการรำลึกถึงพุทธประวัติ และความเป็นมาของวันออกพรรษา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของไทย  เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานต่อยอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่ง.