script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> เชียงใหม่ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า 295 หมู่บ้าน สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ลด PM 2.5 - onlinenewscm

เชียงใหม่ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า 295 หมู่บ้าน สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ลด PM 2.5

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า หนุนเสริม 295 หมู่บ้าน ที่มีแผนงานป้องกันและจัดการไฟป่า ร่วมกันสร้างมิติใหม่ของการสู้ปัญหามลพิษ  ให้ชุมชนมีความพร้อมก่อนเข้าฤดูแล้ง เน้นการป้องกันโดยชุมชนเป็นแกน ที่ไม่ใช่แค่การไล่ตามดับไฟแบบเดิม เพื่อสนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่าของเชียงใหม่ ปี 2564 ตั้งเป้าลดการเผา จุดฮอทสปอต เพื่อให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้ลดลง

เมื่อ 18 มกราคม 64 ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ และสภาลมหายใจเชียงใหม่ โดยมี นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ และไพรัช โตวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกันส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ปี 2564 และประกาศแนวทางชุมชนเป็นแกน ป้องกันไม่ใช่ไล่ตามดับ ซึ่งมีผู้แทนชุมชน จาก 35 ตำบล และ 1 พื้นที่ ร่วมรับมอบฯ

โดยทางด้าน นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า การบริจาค และมอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ ที่จะต้องมีแผนและเป้าหมายจากชุมชนมาก่อน แล้วจึงมีการสนับสนุน โดยมาจากเงินบริจาคจากของประชาชนในปี 2563 ที่บริจาคผ่านสภาลมหายใจเชียงใหม่ ในช่วงที่เกิดวิกฤติฝุ่นควัน ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา ทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้ส่งมอบอุปกรณ์จำนวนหนึ่ง ให้กับ140 ชุมชนชุมไปแล้ว 1 ครั้ง ยังตั้งหลักไม่ทัน เงินไม่มี ไฟมาก็มีผู้ใจบุญบริจาค มีเงินแล้วแต่ไม่ทันการณ์ กว่าจะจัดซื้อส่งมอบได้ มันก็ไม่ทันเป็นส่วนใหญ่

นายไพรัช โตวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ กล่าวว่า มีการเสนอให้ชุมชนต่างๆเป็นแกน และไม่เอาการระดมบริจาคหน้าไฟซึ่งไม่ทันการณ์ การผลักดันแนวคิดมาตรการนโยบายแบบที่ประชาชนอยากเห็นไม่ง่ายเลย บางอย่างได้ บางอย่างไม่ได้ ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมมาก สภาลมหายใจเชียงใหม่ ต้องการเห็นบทบาทชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกน และมีส่วนร่วมมากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นยังอยากเห็นมิติใหม่ ของมาตรการเชิงป้องกัน แทนการไล่ดับไฟ แบบที่ผ่านๆ มา แนวความคิดสำคัญของสภาลมหายใจเชียงใหม่ต่อการแก้วิกฤตปัญหามลพิษอากาศฝุ่นควันภาคเหนือก็คือต้องเปิดให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมสำคัญในกระบวนการพิทักษ์รักษาทรัพยากรตลอดทั้งปี และมีส่วนในการวางแผน นำเสนอข้อปัญหาและความต้องการในปฏิบัติการป้องกันและจัดการฝุ่นไฟ โดยเชื่อว่าหากพลังสังคม ท้องถิ่น และชุมชนเข้มแข็ง มองเห็นปัญหาในทิศทางเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะนำพาเชียงใหม่ออกจากวิกฤตการณ์มลพิษอากาศฝุ่นควัน ได้ในเร็ววัน

สำหรับการส่งมอบอุปกรณ์ในการดับไฟป่าครั้งนี้ แยกเป็น เครื่องเป่าลม 250 เครื่อง เครื่องพ่นน้ำ 30 เครื่อง ถังฉีดน้ำ 100 ถัง เครื่องตัดหญ้า 100 เครื่อง เลื่อยยนต์ตัดไม้ 20 เครื่อง ถัง 200ลิตร 100 ถัง ไม้ตบไฟ 800 อัน คราดมือเสือ 1,000 อัน ไฟฉายคาดหัว 800 อัน
กล้องส่องทางไกล 100 ตัว และวิทยุสื่อสาร 120 เครื่อง รวมมูลค่า 2,300,000 บาท ซึ่งในปี 2564 มอบให้ทั้งหมด 35 ตำบล 1 ผืนป่านำร่องดอยสุเทพ รวมจำนวน 295 หมู่บ้าน 40 ตำบล จาก 21 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่