script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> จับร้าน “เดอะวายโซน” ย่านหายยา เปิดร้านฝ่าฝืนคำสั่ง พ่วงความผิด พรก.ฉุกเฉิน - onlinenewscm

จับร้าน “เดอะวายโซน” ย่านหายยา เปิดร้านฝ่าฝืนคำสั่ง พ่วงความผิด พรก.ฉุกเฉิน

ค่ำคืนวันที่ 13 มกราคม 64 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่) อำนวยการโดย นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร้อย อส.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ร้อย อส.จังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 บูรณาการ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมือง เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3/2564 ของสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ผลการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ชื่อร้าน The Y-Zone (เดอะวายโซน) ตั้งอยู่ ตำบลหายหา อำเภอเมือง เชียงใหม่ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3/2564 ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 10/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และเป็นการกระทำความผิดตาม มาตรา18 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 โดยมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ช่วงเวลานี้จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในช่วงที่ต้องดำเนินมาตรการเข้มงวด ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่าสถานประกอบการใดมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.