script data-ad-client="ca-pub-4285623555606205" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> ม.แม่โจ้ ส่งเสริมปลูกผักสวนครัว สู้โควิด-19 ส่งเมล็ดพันธุ์ถึงบ้านฟรี - onlinenewscm

ม.แม่โจ้ ส่งเสริมปลูกผักสวนครัว สู้โควิด-19 ส่งเมล็ดพันธุ์ถึงบ้านฟรี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไทย สู้ภัย COVID-19 ท่านใดที่สนใจอยากได้เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวง่าย ๆ เพียงทำตามขั้นตอน คือ ต้องส่งซองเปล่าขนาดไม่ต่ำกว่า 13×18 ซ.ม. พร้อมติดแสตมป์ 5บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง

ส่งไปที่.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์

ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาคารปรับปรุงสภาพและตรวจสอบคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ 151 หมู่ 7 ตำบลป่าไผ่

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

ท่านจะได้รับเมล็ดพันธุ์จำนวน 2 ชุด (สำหรับตัวท่านเอง 1 ชุด และส่งมอบต่อให้คนที่ท่านรักอีก 1 ชุด) แต่ละชุดประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 5 ชนิด มีคละกันไปทั้ง ผักสวนครัว ชุดผัก เช่น พริก มะเขือ กะเพรา โหระพา และผักใบ เช่น ผักกาด คะน้า…มีครบชุดเพื่อเป็นผักสวนครัวตาม “ศาสตร์พระราชา” แนวคิดการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ เป็นของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกคณะ ทุกสำนัก บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สำคัญเมล็ดพันธุ์ผักออร์แกนิคนี้ เป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 63 หรือจนกว่าเมล็ดพันธุ์ที่เตรียมไว้สำหรับโครงการนี้จะหมด.