AIS
AIS

10 เมษายน, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad
About Us

เว็บไซต์ onlinenewscm.com ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และไลฟ์สไตล์ของผู้เสพข่าวสาร ที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมาสู่การอ่านทางสื่อดิจิตอล อาทิ สมาร์ทโฟน แท็ปแล็ต และทางคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่การนำเสนอข่าวสารจำนวนน้อย  เว็บไซต์แห่งนี้จึงเป็นช่องทางการนำเสนอและอัพเดทข่าวสารรายวันที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ข่าวธุรกิจ ท่องเที่ยว บันเทิง แนะนำ รีวิวเรื่องราวที่น่าสนใจของสังคม และข่าวอาชญากรรมต่างๆ โดยทีมข่าวมากประสบการณ์กว่า 20 ปี นำโดย นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการข่าว อดีตบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ล้านนาไทย นิวส์ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่โฟกัส และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ Chiang Mai Mail -Pattaya Mail -Pattaya Blatt ในปัจจุบัน

นอกจากการนำเสนอทางเว็บไซต์  onlinenewscm.com  แล้ว ยังมีการเผยแพร่ข่าวสาร ภาพนิ่ง ภาพวีดีทัศน์ ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ตามลำดับ ผ่านช่องทางคือ

นอกจากนี้ยังมีสื่อออนไลน์พันธมิตรอีกหลายแห่งที่ได้รับความนิยม  พร้อมจะช่วยกระจายข่าวสารข้อมูลไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด จึงเชื่อได้ว่าการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เหล่านี้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะสามารถช่วยเผยแพร่ข่าวสารธุรกิจของท่าน ส่งไปถึงผู้รับข่าวสารได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณต่อไป