AIS
AIS

20 กุมภาพันธ์, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมศึกษาวิจัยภาวะความเครียดของเสือปลา ลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Online (9)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำการศึกษาวิจัยการขับออกของฮอร์โมนความเครียดในตัวอย่างอุจจาระของเสือปลา เพศเมีย ครั้งแรกในโลก พร้อมได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Conservation Physiology ของ Oxford University Press และ The Society for Experimental Biology ประเทศอังกฤษ

ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า การวิจัยเรื่องการศึกษาการทำงานของฮอร์โมนความเครียดจากต่อมหมวกไตของเสือปลา เพศเมีย ในตัวอย่างอุจจาระ (Assessment of faecal glucocorticoid metabolite excretion in captive female fishing cats (Prionailurus viverinus) in Thailand)  เกิดจากความร่วมมือของหลายสถาบัน ดังนี้ นายสัตวแพทย์นราธิป วรวัฒนธรรม จากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และอาจารย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.เจนิน บราวน์ จาก Smithsonian Conservation Biology Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยนำเสือปลาที่มีอยู่ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาทำการศึกษาวิจัยการขับออกของฮอร์โมนความเครียดในตัวอย่างอุจจาระของเสือปลา เพศเมีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก

Online (8)

          เสือปลา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกเสือขนาดเล็ก จัดเป็นแมวป่าขนาดกลาง รูปร่างอ้วนป้อม ขนตามลำตัวค่อนข้างสั้นและหนา ขนสีเทาอมน้ำตาล หรือขนสีเทาอมมะกอก มีจุดสีน้ำตาลเข้มแกมดำเรียงเป็นลายแนวขนานไปกับความยาวลำตัว เป็นชั้นที่มีลวดลายและหนามันวาว หางยาวเพียงหนึ่งในสามของลำตัว มีพังผืดบางๆ ยึดระหว่างนิ้วเท้าหน้า เก็บเล็บไม่ได้เหมือนเสือชนิดอื่นๆ เสือปลามีหัวขนาดใหญ่ หูสั้นมีกรอบสีดำ ดวงตาสีเขียว มีความยาวตั้งแต่หัวถึงลำตัว 70-90 ซ.ม. หางสั้น 20-30 ซ.ม. น้ำหนักประมาณ 7-11 ก.ก. ขนาดของเสือปลามีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหารซึ่งก็คือความสมบูรณ์ถิ่นที่อยู่อาศัย

จากผลการศึกษาพบว่าอิทธิพลของฤดูกาลมีผลต่อการขับออกของฮอร์โมนความเครียด ในเสือปลา เพศเมีย ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Conservation Physiology ของ Oxford University Press และ The Society for Experimental Biology ประเทศอังกฤษ โดยงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาการทำงานของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต  เพื่อการจัดการดูแลเสือปลาที่อาศัยอยู่ในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและที่อื่นๆ ได้อย่างถูกวิธีในการลดภาวะความเครียดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเสือปลา โดยปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีเสือปลาทั้งหมด 18 ตัว  เป็นเพศผู้ 9 ตัวและเพศเมีย 9 ตัว

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts

Leave a Reply