AIS
AIS

23 มกราคม, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

สภา อบต.ดอยหล่อ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม ขอตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ราคาสูง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ยื่นหนังสือร้องเรียน เรื่อง ขอตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ว่ามีราคาสูงกว่าความเป็นจริง ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ 10.30 น. วันที่ 3 มีนาคม 59 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธาดา พรหมเสนใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นตัวแทนยื่นหนังสือร้องเรียน เรื่อง ขอตรวจสอบการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์  โดยพันโทประยูร อุทยาน เจ้าหน้าที่ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์และส่งต่อ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบหนังสือร้องเรียนเพื่อจะได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้รับทราบถึงปัญหาและดำเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายธาดา พรหมเสนใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวว่า เนื่องจากทางสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 26 หมู่บ้าน สมาชิก 52 ท่าน ได้เห็นปัญหาของการจัดซื้อ-จัดจ้างรถกระเช้าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อว่ามีการจัดซื้อจัด-จ้างราคาแพงกว่าความเป็นจริงในราคา 2,486,000 บาท

ดอยหล่อ (2) ดอยหล่อ (3)

จากการตรวจสอบเบื้องต้นได้มีบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประมูล 2 บริษัท คือ บริษัทเจริญธนาธิปคาร์ จำกัด บริษัท วรรณพร ซัพพลาย จำกัด ซึ่งบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดและเป็นผู้ได้รับการจัดซื้อ-จัดจ้าง คือ บริษัทเจริญธนาธิปคาร์จัด และบริษัท วรรณพร ซัพพลาย จำกัดนั้น และบริษัทดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติในการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมในการประมูลและเสนอราคา หรือได้รับการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามที่ได้รับรู้ข้อมูลมาเบื้องต้นหรือไม่ ถ้าถูกศาลพิพากษา พิทักษ์ทรัพย์แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้มองข้ามและยินยอมให้บริษัทดังกล่าวเข้าร่วมประมูลได้อย่างไร ดังนั้น ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จึงขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจสอบในการจัดซื้อ-จัดจ้างครุภัณฑ์ ว่ามีราคาสูงกว่าความเป็นจริง หรือไม่

 

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts

5 Comments

  1. Pingback: films year 2020

  2. Pingback: 1plus1tv

  3. Pingback: #1plus1

  4. Pingback: Watch Movies Online

  5. Pingback: Film 2020

Leave a Reply