AIS
AIS

20 กุมภาพันธ์, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

(รายงานพิเศษ)จีนประกาศเดินหน้า Internet Plus ในการประชุม World Internet Conference ครั้งที่ 2

โดย นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ

นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ เป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์ ให้เข้าร่วม Workshop เรื่อง “How to make an Impact with Every Programme: 21st Century Media Theories and skills” ระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2558 ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนากิจการวิทยุ โทรทัศน์แห่งเอเชีย – แปซิปิค (AIBD) และสถาบันวิจัยและฝึกอบรม สำนักงานบริหารงานด้านหนังสือพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง ภาพยนตร์และวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (SAPPRFT) สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้เข้าร่วมประชุม คือ ผู้ผลิตรายการ ผู้ดำเนินรายการ ผู้กำกับรายการ จากสื่อวิทยุและวิทยุโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตหรือพัฒนารายการโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อออนไลน์ จำนวน 20 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศภูฎาน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย มาเลเซีย สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ศรีลังกา เวียดนาม และ ไทย  โดยหลังจากการประชุมฯ SAPPRFT ได้เชิญให้ สื่อต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม World Internet Conference ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในการประชุม  ซึ่งในปีนี้จีนได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ จึงนำสาระที่ได้จากการประชุม World Internet Conference ครั้งที่ 2 มาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ Onlinenewscm.com

20 (2)

(จากซ้าย) Suminda ศรีลังกา/Navapunไทย/May เมียนมา/Pradeep อินเดีย/ Liu Ying รองประธาน SAPPRFT/ Zadil Hayat มาเลเซีย/ Checki ภูฎาน/Nabeel ปากีสถาน

ทั่วโลกต่างจับตามองเมื่อประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดตัวต่อประชาคมโลกด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอินเทอร์เน็ตโลกติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ล่าสุดจีนได้จัดการประชุม World Internet Conference ครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา ณ เมืองอู๋เจิ้น มณฑลเจ๋อเจียง โดยมี นาย Xi Jinping (สี จิ้นผิง) ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาร่วมพิธีเปิดและกล่าวคำปราศรัยด้วยตนเอง เสมือนเป็นการส่งสัญญาณให้ทั่วโลกทราบว่า จีนพร้อมรุกในพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกมิติ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง การประชุมนานาชาติ JD,com Alibaba

กว่า 21 ปี ที่จีนเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากสำนักงานสารนิเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแห่งชาติจีน ระบุว่าปัจจุบัน จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 668 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ของประชากรทั้งหมดของจีนที่มีมากกว่า 1,370 ล้านคน ขณะเดียวกันจีนยังมีบริษัทอินเทอร์เน็ตที่ติดอันดับ Top 10 ของโลกถึง 4 บริษัท ได้แก่ Baidu, Alibaba, Tencent, Jingdong และยังพัฒนาเครือข่าย 4 G ขนาดใหญ่ระดับโลกเพื่อรองรับระบบเครือข่ายระหว่างประเทศที่มีมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน

ในการประชุม World Internet Conference ครั้งที่ 2 ผู้นำระดับสูงจาก 6 ประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน นายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน นายกรัฐมนตรีคีร์กีซสถาน นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน และรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 แห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน นอกจากนั้นยังมี ผู้รับผิดชอบจากองค์การระหว่างประเทศกว่า 20 องค์กร นักธุรกิจชั้นนำ บุคคลที่มีชื่อเสียงดังในแวดวงอินเตอร์เน็ต ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนจากวงการอินเตอร์เน็ตจาก 120 ประเทศ จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมประชุมมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน มากกว่า 23 ประเด็น อาทิ การเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านเน็ต นวัตกรรมกับการพัฒนาผ่านอินเตอร์เน็ต ความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิตอล มาตรฐานเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การควบคุมบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

งาน expo

                                 บริเวณหน้างาน Expo

ประธานธิบดี สี จิ้นผิง เสนอเป้าหมายการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของจีน โดยระบุว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้า จีนจะปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาอินเตอร์เน็ต Big Data และแผนปฏิบัติการ อินเตอร์เน็ตพลัส  โดยเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมทางอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ ส่งเสริมการผสมผสานกันระหว่างอินเตอร์เน็ตกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องให้การพัฒนาของอินเตอร์เน็ตสร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศ

การประชุมเน้นแนวความคิดทั้งด้านนวัตกรรมที่กลมกลืนกับพื้นที่สีเขียวโดยเลือกเมืองอู๋เจิ้น เมืองโบราณที่มีคลองต้ายุ่นเหอ คลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกเป็น สถานที่จัดการประชุมโดยแบ่งเป็นหลายโซน ได้แก่ โซนแนวคิดการพัฒนา โซนอินเตอร์เน็ตพลัส และโซนจัดแสดงนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชนของจีนร่วมแสดงนวัตกรรมและนำเสนอทิศทางการพัฒนา Software และ hardware เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

ในยุคที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทำให้ทั่วโลกกลายเป็นหมู่บ้านโลก อินเตอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมสำคัญ ที่ส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำรงชีวิตของคนยุคใหม่ ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่ส่งกระทบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ ความท้าทายที่ทุกประเทศต้องร่วมกันแก้ไข จึงไม่แปลกที่จีนมหาประเทศใหญ่ที่กำลังสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วโลก ยอมลงทุนจัดการประชุมระดับโลกนี้ขึ้นมา โดยหวังความร่วมมือจากนานาประเทศที่จะช่วยกันการสร้างความมั่นคง แสวงหาการพัฒนาระบบการกำกับดูแลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบพหุภาคี ที่มีความโปร่งใส หากเป็นเช่นนั่นจริง อินเตอร์เน็ตจะกลายเป็นสุดยอดเครื่องมือแห่งการสร้างความผาสุกแก่ทั่วโลกนั่นเอง.

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts

19 Comments

 1. Pingback: films year 2020

 2. Pingback: #1plus1

 3. Pingback: watch online TV LIVE

 4. Pingback: human design

 5. Pingback: dizajn cheloveka

 6. Pingback: human-design-space

 7. Pingback: 2020

 8. Pingback: koma 2020

 9. Pingback: hischnye-pticy-hisxne-ptic

 10. Pingback: The-Gentlemen

 11. Pingback: led-2

 12. Pingback: pod-vodoi

 13. Pingback: vk 2020

 14. Pingback: parazity-oskar-2020

 15. Pingback: human design human design

 16. Pingback: DSmlka

 17. Pingback: viagra

 18. Pingback: viagra online

 19. Pingback: +

Leave a Reply