AIS
AIS

25 กุมภาพันธ์, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

เอสเอ็มอี แบงก์ สำนักงานเขต 1 และสาขาเชียงใหม่ เติมฝันเยาวชนด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล

Front

Front

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธวพ. หรือ SMEs Bank) สำนักงานเขต 1 และสาขาเชียงใหม่ ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เติมฝันเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

SME (1) SME (2)

               เมื่อ 10.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 63 ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม หมู่ 11 ตำบล เมืองนะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs Bank) สำนักงานเขต 1 และสาขาเชียงใหม่ นำโดย นางมนต์ฤดี เนียมทรัพย์ผู้จัดการเขต 1 เชียงใหม่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตามโครงการ ธพว. เติมฝันปันน้ำใจให้น้อง โดยมี พันตำรวจโท วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้างหนองแขม กล่าวต้อนรับ และมีคณะครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา ที่เป็นชาวเขาเผ่าอาข่า และเผ่าลาหู่ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันหลังเสร็จสิ้นพิธี

SME (10) SME (8) SME (11) SME (4)

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับธารน้ำใจจากทีมงาน และผู้มีจิตศรัทธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินทุน อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน อาทิ ตัวต่อเลโก้   ตัวอักษร ก-ฮ , 1-100    A-Z    ดินน้ำมัน ชั้นวางของ  โต๊ะญี่ปุ่น ชุดสื่อการเรียนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  แฟ้มเอกสาร ฟิวเจอร์บอร์ด  กระดาษทรายแผนที่  ลูกโลก โปสเตอร์ดาราศาสตร์  โปสเตอร์ประเทศในอาเซียน รวมทั้งแผ่นซีดี โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้ในห้องเรียน  เครื่องปริ้นเตอร์ สำหรับพิมพ์ข้อสอบ O-NET  ชุดยาสามัญประจำบ้าน และชุดแบตตาเลี่ยนตัดผมนักเรียนชาย  นำไปมอบให้น้องเยาวชนที่ขาดแคลน เพื่อเสริมการเรียนรู้และเสิรมสร้างอุปนิสัยการอ่าน เพื่อนำทางสู่เยาวชนที่มีคุณภาพของชาติในอนาคต

SME (17) SME (9) SME (15) SME (13) SME (5)

สำหรับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีพันธกิจสนับสนุนและส่งเสริม SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และได้เห็นความสำคัญของเยาวชนไทยที่กำลังเติบโตเป็นพลังขับเคลื่อนของชาติในอนาคต จึงได้ส่งมอบความสุขปีใหม่ 2563 เป็นสิ่งของอุปกรณ์เพื่อการศึกษาต่างๆ แก่น้องๆ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกล ได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสำหรับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ.

SME (16) SME (3) SME (15) SME (12) SME (14) SME (18) SME (19) SME (20) SME (21) SME (22) SME (23)

 

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts