AIS
AIS

10 เมษายน, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

สมช.และ จ.เชียงใหม่ ซ้อมแผน C-MEX 20 แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน พร้อมเชิญจังหวัดเหนือตอนบนร่วม

Front 02

Front 02

สภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ซ้อมบนโต๊ะ 29-30 มกราคม และซ้อมภาคสนาม 24 กุมภาพันธ์ นี้

เมื่อ 16 มกราคม 63  ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปรายละเอียดในการเตรียมความพร้อมจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารสาธารณภัย จากปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดได้กำหนดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะแล้ว ในวันที่ 29-30 มกราคม 63 นี้ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

ฝึกหมอกควัน (2) ฝึกหมอกควัน (1)

ทั้งนี้ในวันที่ 29 มกราคม 63  ซึ่งเป็นวันแรกของการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop exercise : TTX) จะเป็นการให้ความรู้ในภาควิชาการ โดยจะเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมอภิปรายให้ความรู้ในเรื่องกลไกการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ การบริหารจัดการข่าวลวง หรือ Fake news และเชียงใหม่ปลอดภัยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญา ส่วนในวันที่ 30 มกราคม จะเริ่มทำการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ แบ่งการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ออกเป็น 10 สถานการณ์ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ของหมอกควันเริ่มมีความรุนแรงขึ้น และมีการบิดเบือนข่าวสารต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ซึ่งจะมีการนำระบบ POC ซึ่งเป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกครั้งนี้ด้วย พร้อมกันนี้ จะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องร่วมศึกษาดูงาน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการฝุ่นควันในพื้นที่

ฝึกหมอกควัน (4)

สำหรับการฝึกภาคสนาม (Field training exercise : FTX)  กำหนดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กองพลทหารราบที่ 7 มีการจัดนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน จำลองเหตุการณ์จริงในสถานการณ์ต่างๆ โดยระดมสรรพกำลังทุกพื้นที่ จิตอาสา และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมฝึกซ้อม ประมาณ 2,000 คน และจะมีการถ่ายทอดผ่านทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์.

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts