AIS
AIS

23 มกราคม, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันครูแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์

Front 01

Front 01

เมื่อ 16 มกราคม 63  ที่หอประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ ในงานวันครูแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากโรงเรียนเอกชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

วันครู (2) วันครู (3)

เนื่องด้วยวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันครูแห่งชาติ สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันครูแห่ชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครูทุกระดับ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบวิชาชีพครู ให้มีคุณงามความดี มีความเพียรพยายาม ที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบำเพ็ญกุศล การมอบเกียรติบัตรแก่ครูดีเด่น การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เพื่อระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูต่างสถาบันให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.

วันครู (4)

 

 

 

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts