AIS
AIS

23 มกราคม, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

เริ่มแล้ว! งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563

Front 01

Front 01

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และทุกภาคส่วน ร่วมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2563  ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสนับสนุนการจัดงาน และเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีเปิดงาน

IMG_0505 4 IMG_0454

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ สถาบันศึกษา นิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน และของดี 25 อำเภอ และกิจกรรมกาชาดซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ตลอดจนการประกวด
นางสาวเชียงใหม่ 2563 เพื่อคัดเลือกสาวงามที่จะทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรม และเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม  นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของจังหวัดเชียงใหม่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts