AIS
AIS

23 มกราคม, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

องค์การสวนสัตว์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 ที่เชียงใหม่

Zoo (6)

Zoo (6)

นับเป็นครั้งแรกที่ องค์การสวนสัตว์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand) ระหว่างวันที่ 25–28 พฤศจิกายน  62

Zoo (2)

เมื่อ 26 พฤศจิกายน 62 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์    เป็นประธานเปิดการจัดประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เพลิน (P-L-E-A-R-N) Play and Learn with Education        of Asia Through Research for Nature” ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการศึกษา ผ่านเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน เช่น Ms. Debra Erickson จาก International Zoo Educators Association, Mr. Hiroyuki Takahashi จาก Japanese Zoo and Aquarium Educators, Mr. Augusto Medina จาก Environmental Education and Conservation Global ฯลฯ รวมทั้งการทำกิจกรรมด้านการศึกษาสวนสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษา  โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เช่น นางสาวอังคณา เมฆวิลัย ผู้จัดการงานเครือข่ายธรรมชาติศึกษา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ฯลฯ รวมถึงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดเชียงใหม่

Zoo (5) Zoo (3) Zoo (4)

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกจากสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ       ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ทั้งสิ้น 150 คน จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์  ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์สู่ระดับนานาชาติ.

 

 

 

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts