AIS
AIS

19 พฤศจิกายน, 2019

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

ตำรวจภูธรเชียงใหม่ วางมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวในเทศกาลยี่เป็ง

ตร

ตร

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ปี 62

พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการวางมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2562 ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นมาควบคุมสถานการณ์ โดยเฉพาะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ซึ่งนอกจากหมายเลขฉุกเฉินแล้วยังมีการนำเทคโนโลยี  Application police I lert U มาใช้ ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการส่งภาพเหตุการณ์ หรือวิดีโอเหตุการณ์ และส่งโลเคชั่นมาแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ตร (1)

ตร (2)

ด้านมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็ง มี 5 มาตรการ คือ มาตรการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางน้ำ โดยให้สถานีตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่บริการ สถานบันเทิง สถานที่จัดเทศกาลยี่เป็ง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ป้องกันอาชญากรรม หรืออันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำออกเรือ ตรวจตามบริเวณลำน้ำเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ มาตรการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง การจัดทำฐานข้อมูลโรงงานผลิตพลุ ประทัด เชื้อประทุ ดอกไม้เพลิง ที่เชื่อว่ามีการลักลอบผลิต โดยประสานกับฝ่ายปกครองให้มีการกวดขันสถานที่เก็บวัตถุ สารเคมี หรือดินปืนที่ใช้ผลิตดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  มาตรการปราบปราม ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท ช่วงวันที่ 8-12 พ.ย. 62 โดยการกวดขันจับกุมผู้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ รวมทั้งผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดต้องได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอย่างถูกกฎหมาย  มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ให้หน่วยปฏิบัติเข้มงวดป้องกันการฉกฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดี โดยเพิ่มความเข้มในการออกตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำในบริเวณงานลอยกระทง และเส้นทางหลักที่คาดว่าจะมีปัญหาจราจร รวมทั้งตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณเส้นทางเข้า-ออก พื้นที่จัดงานขนาดใหญ่

Lanterns (1)

ไฟล์ภาพ

นอกจากนี้ยังมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือจากประชาชน ในการดำเนินมาตรการ 3 ห้าม 3 ควร 3 ไม่ 3 ระวัง คือ ห้ามเล่นดอกไม้เพลิง ประทัด และการปล่อยโคมลอย ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่,  ควรระมัดระวังการใช้โป๊ะ การถูกล่อลวง และควรสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างไทย,  ไม่แต่งกายล่อแหลม ไม่ให้เด็กเที่ยวตามลำพัง และไม่เที่ยวในสถานที่มั่วสุม, ระวังถูกล้วงกระเป๋า ถูกล่อลวงไปละเมิดทางเพศ และระวังอุบัติเหตุทางน้ำ จึงขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.

 

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts