AIS
AIS

21 พฤศจิกายน, 2019

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

ทะเลสาบดอยเต่าเชียงใหม่มีน้ำเพิ่ม อานิสงส์จากพายุโพดุล

ปก

ปก

ทะเลสาบดอยเต่ามีน้ำเพิ่มแล้ว หลังได้รับอานิสงค์จากพายุโพดุล มีน้ำจากแม่น้ำ 4 สายไหลเข้า วันละเกือบ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ขณะนี้เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำทั้งหมด 5,118 ล้านลูกบาศก์เมตร หลังจากทะเลสาบดอยเต่าแล้งหนัก ยาวนานกว่า 4 เดือน ขณะที่ 2 เขื่อนใหญ่ในเชียงใหม่ มีน้ำเข้ากว่า 10 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยน้ำจากแม่น้ำปิงสีแดงขุ่น ไหลผ่านทะเลสาบดอยเต่าท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เป็นผลมาจากพายุโพดุล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้มวลน้ำแม่น้ำ 3 สายประกอบด้วยลำน้ำแม่ขาน น้ำแม่กลาง และลำน้ำแม่แจ่ม ไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เขตติดต่ออำเภอจอมทอง และอำเภอฮอด ทำให้มวลน้ำทั้ง 4 สายจำนวนมาก ไหลลงสู่ทะเลสาบดอยเต่า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเขื่อนภูมิพล ทำให้แพท่องเที่ยวของผู้ประกอบการได้รับอานิสงค์ จากมวลน้ำที่กำลังไหลลงเขื่อนภูมิพล มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและรับประทานอาหารโดยเฉพาะช่วงวันหยุด ขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านเริ่มออกหาปลาที่เริ่มมีมากหลังจากน้ำปิงไหลลงเขื่อนภูมิพล

ดอยเต่า (1)

โดยก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ทะเลสาบดอยเต่าแล้งหนักจนกลายเป็นร่องน้ำเล็กๆ มีความกว้างประมาณ 40 เมตร ซึ่งเป็นผลกระทบจากภัยแล้งที่รุนแรง กลายเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกตา ทำให้เรือนแพนำเที่ยว และเรือนแพของชาวประมง ที่ลอยลำหาปลาในทะเลสาบดอยเต่ารวมทั้งหมดกว่า 40 ลำ บริเวณบ้านท่าเดื่อ เกยตื้นอยู่บนฝั่งจำนวนมาก

ดอยเต่า (3)

ขณะที่กรมชลประทานรายงานว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีฝนตกต่อเนื่องสะสมในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือ เร่งระบายน้ำ ทำให้น้ำท่าจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติจะมีไหลลงแม่น้ำปิงต่อไปยังเขื่อนภูมิพลต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันนี้ คาดว่าจะมีมวลน้ำไหลลงไปสู่เขื่อนภูมิพลสะไม่ต่ำกว่า 90 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ขณะที่วันนี้มีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 98.35 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลมีปริมาณทั้งหมด 5,118 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยล่ะ 38 ของความจุเขื่อน ซึ่งยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ตลอด

ดอยเต่า (2)

ด้านสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ สรุปปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวานนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนมี 132 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 49% น้ำไหลเข้าเขื่อนกว่า 4 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ส่วนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ดเมื่อวานนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนมี 72.75 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 27 น้ำไหลเข้าเขื่อน 1.08  ล้าน ลูกบาศก์เมตร ล่าสุดวันที่ 6 กันยายน 2562 สถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำในเขื่อน 134 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น50 % แนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ และลดการส่งน้ำลง น้ำไหลเข้าเขื่อนกว่า 2 ล้าน ลูกบาศก์เมตรน้ำไหลสะสมช่วงพายุโพดุลรวมกว่า 7 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ 122 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่แม่กวงอุดมธาราวันนี้เช่นกัน น้ำในเขื่อน 73 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 28%แนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ และงดการส่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำไหลเข้าเขื่อนวันนี้ 1.24 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ช่วงพายุโพดุลปริมาณน้ำรวมกว่า 5 ล้าน ลูกบาศก์เมตร น้ำใช้การได้ 59 ล้าน ลูกบาศกเมตร.

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts