AIS
AIS

20 กุมภาพันธ์, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ที่เชียงใหม่

Asean+3

Asean+3

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน“ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019”ที่จังหวัดเชียงใหม่ หวังปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยว และส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวรองรับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

เมื่อ 13.30 น.   วันที่ 26 สิงหาคม 62 น.ส.ดารณี   ลิขิตวรศักดิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019”  ณ.ห้องบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน   สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติ และเยาวชนจากอาเซียนทั้ง 13 ประเทศ (อาเซียน+3 จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ที่เข้าร่วมงาน

Asean (6) Asean (5)

สำหรับโครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019”   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 62 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อการประชุม คือ“ASEAN Plus Three Youth for Innovation, Organic, and CBT Tourism” เพื่อปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพ ปลุกจิตสำนึก ส่งเสริมการเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ผ่านการจัดกิจกรรม และประชุมร่วมกันของเยาวชนทั้ง 13 ประเทศ

Asean (1) Asean (2) Asean (4) Asean (3)

               สำหรับโครงการ “ ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit “เป็นพันธกรณี ภายใต้การดำเนินการตามแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม พ.ศ.2556 – 2560 ซึ่งเป็นผลจากการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่  12 ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อปี พ.ศ.2557 โดยมีประเทศไทยและฟิลิปปินส์ รับเป็นผู้ประสานงานหลัก   อย่างไรก็ตามภายใต้หัวข้อการประชุม คือ“ASEAN Plus Three Youth for Innovation, Organic, and CBT Tourism” ในครั้งนี้ จะสะท้อนการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปี พ.ศ.2559 – 2568  และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ที่มุ้งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองระบการเปลี่ยนแปลงแรงโน้มด้านการท่องเที่ยวไปสู่ยุคของเทคโนโลยีดิจิตอล รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงออกานิค ซึ่งไม่ใช่การท่องเที่ยวธรรมดาที่มุ่งแสวงหารายได้ แต่เป็นการท่องเที่ยวที่สร้างความสุขที่มากกว่าความพึงพอใจในการเดินทาง.

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts