AIS
AIS

21 มกราคม, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

มทบ.33 กอ.รมน. และเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เฉลิมพระเกียรติ

จิตอาสา

จิตอาสา

มทบ.33 ร่วมกับ กอ.รมน.เชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Jitarsa (1)

Jitarsa (2)

​เมื่อ 24 กรกฎาคม 62 ที่ ลานกิจกรรมโครงการเลอตะวัน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยทหาร ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมจำนวน 1,000 คน ทั้งนี้ เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำคูคลอง ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงร่วมกันทำความดีพัฒนาท้องถิ่นของตน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

Jitarsa (4)

​สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ ได้กำหนดจัดพร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน ชุมชนบ้านท่อ และชุมชนอุ่นอารี (ถนนอัษฎาธร) ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่า กำจัดผักตบชวา และปลูกต้นรวงผึ้งริมฝั่งคลองแม่ข่า เป็นการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของริมคลองแม่ข่าให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ชุมชนที่อาศัยติดริมคลอง เกิดความตระหนัก รักและหวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดูแลรักษาลำคลองให้มีสภาพที่ดี มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชนได้ต่อไป.

 

 

 

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts