AIS
AIS

14 ตุลาคม, 2019

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

“นพดล จริภักดิ์” นั่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ต่ออีกสมัย

สภาอุตฯ (2)

สภาอุตฯ (2)

นายนพดล จิรภักดิ์ ผู้บริหาร อิมแพรสซีฟแบงคอกทัวร์ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ นั่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่ออีกสมัย หลังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกหลายสมาคมฯ

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 17 มิถุนายน 62   ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ตามคำสั่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่องการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่  จึงได้มีการประชุมวาระการสรรหา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายประยูร แก้วเดียว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาคเหนือตอนบน เขต 1 เป็นประธานในการสรรหา โดยมีสมาชิกสามัญในพื้นที่ซึงมีสิทธิ์ลงคะแนนในการสรรหา ได้แก่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ,สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง, สมาคมไทยล้านนาสปา

สภาอุตฯ (1)

โดยมีผู้ลงสมัครในสรรหาได้แก่ หมายเลข 1 นายพัลลภ แซ่จิว กรรมการผู้จัดการบริษัท จาก บริษัท สยาม ไอ.ที. ทัวร์ จำกัด  และหมายเลข 2 นายนพดล จริภักดิ์ ผู้บริหาร อิมแพรสซีฟแบงคอกทัวร์ และรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นายนพดล ได้รับความไว้วางใจการลงคะแนนจากที่ประชุมสรรหา  จึงทำให้นพดลได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัย.

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts

Leave a Reply