AIS
AIS

20 พฤษภาคม, 2019

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

ลำพูน จัดแรลลี่ Press Tour นำสื่อท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี 33 หมู่บ้าน 8 อำเภอ

Rally (19)

จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมแรลลี่ Press Tour “มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูน” นำสื่อท่องเที่ยว สัมผัสหมู่บ้านโอทอป นวัตวิถี 33 หมู่บ้าน 8 อำเภอ รวม 2 คืน 3 วัน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 61

Rally (1) Rally (2)

               เมื่อ 9.30 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน 61 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนคาราวานแรลลี่ Press Tour “มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูน” โดยมี นางณัฎริยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานฯ โดยก่อนพิธีเปิดงานมีการแสดงจากตัว แทนกลุ่มแม่บ้านหลายอำเภอ ของจังหวัดลำพูน โดยวันแรกขบวนแรลลี่เดินทางไปยังพื้นที่ อ.ป่าซาง และ อ.บ้านโฮ่ง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทาง จากพี่น้องในทุกอำเภอ

Rally (4)

บรรยากาศวัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

Rally (5) Rally (3)

Rally (6)

ผวจ.ลำพูน ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่วัดหนองเงือก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง

Rally (7)

สินค้าโอทอปนวัติวิถี ที่ชาวบ้านนำมาแสดงหน้าวัดหนองเงือก

Rally (9)


Rally (8)

(บน) ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์ดอกไม้ สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านนี้  (ล่าง) ชาวบ้านวัดท่าช้าง อ.เวียงหนองล่อง ฟ้อนรำต้อนรับคณะฯ

ด้วยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโรงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โรงการไทยนิยมยั่งยืน ตามแนวทางพัฒนาเชิงพื้นที่ ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน รวมไปถึงการการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์โอทอปของชุมชน ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรร มาแปลงเป็นรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ได้อยู่ในชุมชน และไม่ต้องนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายนอกชุมชน

Rally (12)

รูปปั้นปูนขนาดใหญ่ ครูบาอภิชัยขาวปี ในเครื่องนุ่งห่มแบบชีปะขาว อยู่เชิงดอยผาหนาม

Rally (10)

นกยูงพันธุ์ไทย ที่มีอยู่จำนวนมาก ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ป่าบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Rally (11)

บริเวณหอนาฬิกาบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Rally (13)

นักท่องเที่ยวกราบสักการะ สังขารของครูบาเจ้าอภิชัย ตั้งอยู่ ณ เมรุมณฑปวัดพระพุทธบาทผาหนาม

Rally (14)

หุ่นขี้ผึ้ง ครูบาอภิชัยขาวปี ภายในพระวิหาร ของวัดพระพถทธบาทผาหนาม

Rally (15)

สินค้าผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ ของบ้านผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

Rally (16)

บรรยากาศร้านอาหารเรือนแพ ที่แก่งก้อ พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน

Rally (17)

ของว่างที่ชาวบ้านนนำมาต้อนรับคณะ ที่ทางเข้าน้ำตกก้อหลวง อ.ลี้

Rally (18)

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ของชาวบ้านตำบลก้อ

Rally (19)

น้ำตกก้อหลวง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตั้งอยู่ในตำบลก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน เป็นน้ำตกหินปูน ที่ไหลลงมา จนน้ำในแอ่งเป็นสีมรกต

             นางณัฎริยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการนี้ยังมุ่งเน้นให้ชุมชนพัฒนาตนเอง ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนให้มีเสน่ห์และมีคุณค่า เพื่อดึงดูให้นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ทำให้รายได้กระจายในชุมชน คนในชุมชนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง   สำหรับจังหวัดลำพูน มีหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี จำนวน 33 หมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการในการค้นหาเสน่ห์และความโดดเด่นของหมู่บ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหมู่บ้าน และค้นหาอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ตลอดตนการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมการสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวต่อไป ซึ่งโครงการนี้ ทางด้าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จึงได้เชิญสื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ โดยมีรถยนต์ จำนวน 30 คัน เข้าไปสัมผัสเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวทั้ง 33 หมู่บ้าน ใน 8 อำเภอ เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ต่อยอด เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เดินทางไปสัมผัส และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวของหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ได้ต่อไป.

(ภาพเพิ่มเติม)

Rally (23)

รูปปั้นครูบาชัยยะวงศาพัฒนา หน้าวิหารวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน ที่ชาวเขาเผ่าปกาเญอะหรือกะเหรี่ยงกว่า 600 หลังคาเรือน ซึ่งย้ายถิ่นมาจาก จ.ตาก มาอาศัยอยู่ ให้ความเศรัทธาเป็นอย่างมาก

Rally (20)

ภาพวาดฝาผนังสุดวิจิตร ภายในวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติ และประเพณีที่มีศรัทธาต่อ ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา

Rally (21)

Rally (24)

Rally (25)

ชุมชนท่องเที่ยว วัดพระพุทธบาห้วยต้ม มีสินค้าของพี่น้องชาวปาเกอกะญอจำหน่าย ที่สำคัญหมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 และกินมังสวิรัติ ทุกครัวเรือน

Rally (27)

บรรยากาศทะเลหมอกยามเช้า ที่จุดชมวิว วัดพระพุทธบาทผาหนาม

Rally (26)

 

Rally (31)

การแสดงต้อนรับ ของเยาวชนบ้านห้วยไร่. ตำบลตะเคียนปม. อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

Rally (28)

Rally (30)

ผลิตภัณฑ์โอทอปนวัตวิถีในหมู่บ้าน ที่นำมาจำหน่าย

Rally (29)

ลูกเดือย ส่วนประดกอบสำคัญในการนำไปตกแต่งลวดลายเสื้อ กะเหรี่ยงบ้านห้วยไร่

Rally (33)

Rally (32)

พิซซ่าภูดิน ที่ภูดินพรรณไม้ ผลิตจากสมุนไพร อบในเตาแบบโบราณ ถาดละ 100 บาท

Rally (34)

Rally (35)

ผลิตภัณฑ์จากไม้มากมาย ที่นำมาแสดงและจำหน่าย

Rally (37)

อีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดไปเยือน คือสะพานขาวทาชมภู สร้างเมื่อปี 2462 ซึ่งปัจจุบันยังใช้งานให้รถไฟผ่าน ถือว่าเป็นน้องของอุโมงค์ขุนตาล และมีประวัติน่าสนใจมากมาย

Rally (36)

Rally (38)

ปิดท้ายด้วยผู้เข้าร่วมทริปแรลลี่ร่วมถ่ายภาพหมู่ กับท่าน ผวจ.ลำพูน หลังการแจกรางวัลผู้ชนะ ก่อนแยกย้ายกลับบ้าน

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *