AIS
AIS

24 สิงหาคม, 2019

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Front Page CMU

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 183 ง หน้า 34 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมอนิเวศน์-re2 แต่งตั้งอธิการบดี

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น