AIS
AIS

20 พฤษภาคม, 2019

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ศึกษาเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ

8

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค ครั้งที่ 1 นำสื่อมวลชนศึกษาเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  ภายในหน่วยทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ พิษณุโลก

1 14

                เมื่อ 29 มิถุนายน 61 ที่ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก พลโท  กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน  ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 3  รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3   เป็นประธาน ในกิจกรรมเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาค ครั้งที่ 1 โดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พะเยา และน่าน เข้าร่วมกว่า 105 คน  ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 61 โดยมี พันเอก ธำรงศักดิ์ บุญทักษ์  ฝ่ายปฎิบัติการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และกล่าวรายงาน

2 3 4 6 5 10

การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ ศูนย์ปรองดองสนานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของสื่อมวลชนทุกแขนง รวมถึงกลุ่มอาชีพผู้ให้บริการสาธารณะ ที่มีความเสี่ยงในการตกเป็นแนวร่วมของการแพร่กระจายข่าวลือ  จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดกิจกรรมเข้าพบปะสร้างสัมพันธ์ ในรูปแบบการพัฒนาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างความรัก ความสามัคคีร่วมกัน ระหว่างสื่อมวลชนและหน่วยงานของรัฐ    เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสื่อสารมวลชนให้มีความแนบแน่นในการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อประโยชน์ของคนในชาติ

9 8 11 12 13

                ทั้งนี้คณะสื่อมวลชนทั้งสามจังหวัด ได้เข้าเยี่ยมเพื่อศึกษาดูงาน  โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการ  ของจังหวัดพิษณุโลก  ภายในหน่วยทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ที่บริเวณ ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  โครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน พันธุ์แบล็คเบงกอล   ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)  การเลี้ยงกระบือ และการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ภายในพื้นที่โครงการที่กว้างใหญ่ ที่สามารถปลูกพืชผักต่างๆ ได้มากมาย หลายชนิด รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ โดยแม่ทัพภาคที่ 3 มีดำริว่า ควรจะปลูกพืชผักที่สามารถกินได้ แทนการปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และมีความปลอดภัย  จากการทำเกษตรอินทรีย์  ที่ไม่มีสารพิษต่อร่างกาย.

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *