AIS
AIS

20 กุมภาพันธ์, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตเกียรติยศ “ทรู” FJA 2018

Front

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตเกียรติยศ “ทรู” FJA 2018 เตรียมบินลัดฟ้าร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก ณ สหราชอาณาจักร

กลุ่มทรู ได้จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ปีที่ 16 ประจำปี 2561 (16th True Future Journalist Award: FJA 2018) หลังจากคัดเลือกตัวแทน 30 คนที่สอบผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติกระบวนข่าว เพื่อเฟ้นหานักข่าวแห่งอนาคตทรู โดยปีนี้มีนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบคัดเลือกผ่านเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คน และได้รับรางวัล ดังนี้

Mass Com (2)

1.นางสาวกฤษฎาพร บุณฑราวรรณา รหัสนักศึกษา 581810008 คว้ามาได้ 2 รางวัล ได้แก่

– รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตเกียรติยศ (ต่างจังหวัด) ได้เข้าร่วมสัมมนางานข่าวระดับโลก Future News Worldwide 2018 ณ สหราชอาณาจักร (สกอตแลนด์) สนับสนุนโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล

– รางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเด่นภูมิภาค (Outstanding FJA) โดยได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมได้รับเงินค่าตอบแทนและที่พักตลอดระยะเวลาฝึกงาน และถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร

Mass Com (3)

2.นายราชานนท์ ฉัตร์ไตรภพ รหัสนักศึกษา 581810199 ทำคะแนนสอบรอบแรกได้สูงที่สุดของภาคเหนือ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านงานข่าวโทรทัศน์ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาตลอดทั้ง 16 ปี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก BBC World News สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันสอนภาษาอังกฤษบริติช เคานซิล และ สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดยในปีนี้ มีนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 563 คน จาก 20 สถาบัน 16 จังหวัดทั่วประเทศ.

Mass Com (1)

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts

Leave a Reply