AIS
AIS

20 กุมภาพันธ์, 2020

Online News Chiangmai : สื่อทางเลือกใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ
Header ad
Header ad

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรม “วันปัสสาวะรดที่นอนโลก”

01

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันปัสสาวะรดที่นอนโลก เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจเรื่องภาวะปัสสาวะรดที่นอนและให้ประชาชนทั่วไปมีการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการไปพบแพทย์ และรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในวันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ในเวลา 8.30-11.30น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี

ภายในงานจัดให้มีการเสวนาและตอบปัญหา “ปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก เรื่องเล็กที่ไม่เล็ก” เรื่องเล่าจากหัวใจ “ชีวิตจะเป็นอย่างไร เมื่อลูกรักปัสสาวะรดที่นอน” นิทรรศการเกี่ยวกับปัสสาวะรดที่นอน ตอบคำถามปัสสาวะรดที่นอนโยทีมงานแพทย์ แจกเอกสารความรู้และของชำร่วยปัสสาวะรดที่นอน ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันเวลาดังกล่าว.

poster Uro 2560 web2 (1)

:Advertisement

IORA

About The Author

นพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ : นักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการน้ำหมึกมายาวนาน ผ่านงานด้านข่าวมาแล้วเกือบทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นงานด้านหนังสือพิมพ์, แมกกาซีน, แทบลอยด์, วิทยุ และ รายการโทรทัศน์ สามารถติดต่อได้ที่ nopniwat@gmail.com onlinenewscm@gmail.com

Related posts

Leave a Reply